آزواسپرمی%d8%a2%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c

پرسش و پاسخدسته بندی: پرسشآزواسپرمی%d8%a2%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c
جعفر 5 سال قبل

سلام آیا محل انسداد لوله اسپرم در اثرعفونت باجراحی قابل درمان است درضمن اسپرم بنده در آزمایش صفر بوده

1 پاسخ
5 سال قبل

با سلام
احتمال موفقیت بازگشت انسداد و بهبود وضعیت اسپرم ، معمولا کمتر از ۵۰ درصد است.
با این حال لازم است جهت ارزیابی دقیق عکس رنگی از واز دفران در اتاق عمل گرفته شود و درصورتی که محل تنگی مشخص شد، آن را ترمیم کنیم.

فهرست
Call Now Buttonتماس