اختلال نعوظ

99 3 سال قبل

ممکنه راهنمایی کنید؟ البته من از خودش علت این موضوع رو میپرسم، که شاید موقع سکس پرش افکار داره و یا شاید به خاطر استرس هست؟ میگه این مشکلات رو نداره و قرصی هم استفاده نمیکنه!

1 پاسخ
دکتر سلمان اسلامی عضو سایت 3 سال قبل

قطعا پرش افکار و استرس میتواند عامل اصلی باشد.

فهرست
تماس با ما