ادرار

Nazi 3 سال قبل

باسلام 
خانمی هستم ۲۴ساله 
۲ماه پیش  بنده شاهد تکرر ادار شدید همراه باسوزش و دراتمام دفع ادار با تشدید دوباره ادرار رو برو شدم 
دراین دوماه به دکتر مراجعه نمودم و هربار با قرص هایی بهتر می شدم و ازمایش کشت ادرارم تعداد کمی کریستال نشان میداد ک با مصرف قرص تجویزی  دکتر ازبین رفت ،اما امروز با گذشت دوماه دوباره دچار همان علایم شده ام
میخواهم بدانم بنده دچار چه چیزی شدم؟؟؟؟
راه معالجه چیست؟

فهرست
تماس با ما