اعصاب مثانه

علی جهانی 3 سال قبل

ایا خود ارضایی مکرر بر اعصاب مثانه تاثیر دارد و موجب احتباس ادراری و تکرر ادرار میشود

فهرست
تماس با ما