بی حسی الت تناسلی

پرسش و پاسخدسته بندی: پرسشبی حسی الت تناسلی
علی شبیبی 4 سال قبل

بی حسی وراست نشدن الت تناسلی هنگام رابطه این امرباعث حیرانی وسرگردانی شده است راهنمایی کنید

1 پاسخ
دکتر سلمان اسلامی عضو سایت 4 سال قبل

با سلام
اختلال نعوظ بسته به سن مبتلا، شروع ناگهانی یا تدریجی و شدت آن، علل مختلفی دارد.
لازم است جهت معاینه و تشخیص قطعی و درمان مقتضی، مراجعه کنید.

فهرست
تماس با ما