ترکیدگی

Arad 3 سال قبل

ممکنه بر اثر ضربه شدید به بیضه باعث مرگ طرف هم بشود؟

فهرست
تماس با ما