%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%b3%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d8%aa

پرسش و پاسخدسته بندی: پرسش%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%b3%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d8%aa
امین سهرابی 3 سال قبل

سلام دکتر. سر آلتم چند ساله یه توده پر از مایه سیاه رنگ که هیچ حسی نداره نشکیل شده.  به اندازه یه عدسه و برجسته هستش. چیز خطرناکیه؟ 

فهرست
تماس با ما