درد خفیف چهارماهپس ازپیوند

پرسش و پاسخدرد خفیف چهارماهپس ازپیوند

سلام 47ساله باسابقه28سال دیابت دوماه به عید 99دربیمارستان سینا تحت پیوند کلیه ازجسد قرار گرفتم سه باربعد ازپیوند دیالیز شدم وبعد از 18روزپس ازپیوند کاتتر ازسینه ام برداشته شد ولی بعلت شیوع کرونا وعدم پاسخدهی بیمترستان 55روز بعد درآخرین روز فروردین 99فنراستند ازبدنم خارج شد کراتینین من از9به 1/7رسید ودفع ادرارم سه روز پس ازپیوندشروع شد گرچه تعدادی آکنه دردآور در موهای سرم پیداشدند ولی بجز کمی سفت شدن محل پیوند مشکل دیگری ندارم الحمدلله  بنظر شما وجود این درد خفیف پس ازچهارماه که فقط درصورت نشستن روی مبل یا صندلی خودش رانشان میدهد میتواند خطرناک باشد؟یا طبیعی است ونیاز به گذشت زمان بیشتری دارد؟؟؟ مهدی یار.    جعفری.  کرج 

1 پاسخ
دکتر سلمان اسلامی عضو سایت 3 سال قبل

با سلام
طبق شرحی که فرمودید، عملکرد کلیه مطلوب و قابل قبول است و  دردی که فرمودید کاملا طبیعی است و با گذر زمان بیشتر برطرف خواهد شد.

فهرست
تماس با ما