سلام آقای دکتر من ٢٨سالمه مشکلی در شق شدن و رابطه جنسی ندارم ولی آلت من به اون بلوغ نرسیده وبزرگ نشده ودر زمان خوابیدن حدود ٣تا ۴سانته ولی زمان شق شدن ١۴سانتت میشه ممنون میشم اگه راهنمایی کنید مشکل ارضا شدن هم ندارم فقط کوچکی آلت خوابیده مشکل من است مرسی

پرسش و پاسخدسته بندی: پرسشسلام آقای دکتر من ٢٨سالمه مشکلی در شق شدن و رابطه جنسی ندارم ولی آلت من به اون بلوغ نرسیده وبزرگ نشده ودر زمان خوابیدن حدود ٣تا ۴سانته ولی زمان شق شدن ١۴سانتت میشه ممنون میشم اگه راهنمایی کنید مشکل ارضا شدن هم ندارم فقط کوچکی آلت خوابیده مشکل من است مرسی
محمد 3 سال قبل

سلام آقای دکتر سن من ٢٨سالمه مشکلی در شق شدن و رابطه جنسی ندارم ولی آلت من به اون بلوغ نرسیده وبزرگ نشده ودر زمان خوابیدن حدود ٣تا ۴سانته ولی زمان شق شدن ١۴سانت میشه ممنون میشم اگه راهنمایی کنید  مشکل ارضا شدن هم ندارم فقط کوچکی آلت خوابیده مشکل من است مرسی 

فهرست
Call Now Buttonتماس