سلام

مظهر الله 4 سال قبل

سلام واحترام داکتر صاحب چندسال پیش در اثر تمرین در وزن برداری برایم این مشکل پیش گردیده بود وحالا صحت دارم ولی در زمانیکه کدام وزن گرنگ را بردارم به ندرت این کار صورتمیگیرت.  امید است که از رهنمایی های خویس برایم بدهید

1 پاسخ
4 سال قبل

با سلام. مشکل خود را دقیق توضیح دهید. حین بلند کردن وزنه سنگین  چه مشکلی برایتان پیش آمده؟

فهرست
تماس با ما