سوزش مجاری ادراری بعد از انزال

پرسش و پاسخدسته بندی: پرسشسوزش مجاری ادراری بعد از انزال
Reza 3 سال قبل

سلام  
 حدود 20روز پیش  پشت پهلو چپم درد خیلی خیلی شدید گرفت  تا سه روز  بعد دیگه درد پهلو تمام شد بعد ب صورت خطی از طرف کلیه ب طرف بیضه تیر میکشید    بعد بیضه چپم تیر میکشید  والان در الت تناسلی این تیر کشیدن را همراه با سوزش دارم    و هر بار حالت ادرار دارم یعنی هر 20دقیقه. یکبار  خونه لخته شده بیرون امد 

فهرست
Call Now Buttonتماس