شق نشدن الت تناسلی

پرسش و پاسخدسته بندی: پرسششق نشدن الت تناسلی
کاوه 3 سال قبل

سلام بنده شیره تریاک مصرف میکنم و چند وقتی است که مشکل شق شدن الت دارم راه حلش چیست ممنون

فهرست
تماس با ما