عدم شق شدن الت

پرسش و پاسخعدم شق شدن الت
ساسان 3 سال قبل

درود بر شما  بنده دیابتی هستم وقرصهای متفورمین وزیپتین واتروواستاتین واسپرین و..‌‌.. دیگه می خورم ومدتی است که دچار مشکل شق شدن الت شدهام لطفا مرادریابید  

فهرست
تماس با ما