موارد بعد عمل

پرسش و پاسخدسته بندی: پرسشموارد بعد عمل
سعید 3 سال قبل

با توجه به اینکه از شهرستان خدمت شما می‌رسیم آیا بعد از عمل می توانیم با خودرو سواری به شهر خود مراجعت کنیم؟ 
هزینه ی عمل در کلینیک شما چقدر است؟
اندازه ی آلت من در حالت شق شده ده سانت می باشد، با قطر تقریبا  چهار سانت، بعد از عمل چه سایزی پیدا می کند؟
با تشکر. 

فهرست
Call Now Buttonتماس