ناباروری مردان

پرسش و پاسخناباروری مردان
مریم میرزایی 3 سال قبل

کسی کهتحرک اسپرم نداره کمبوداسپرم داره وشکل نرمال اسپرمیک درصدهست ودرسونوگرافی واریکوسل وهیدروسل هم داره ایاراه درمانی وجودداره یانه

فهرست
تماس با ما