کراتینین بالا و آنتی بیوتیک

پرسش و پاسخدسته بندی: پرسشکراتینین بالا و آنتی بیوتیک
بهشتی 3 سال قبل

سلام آیا کسی که کراتینین بالا دارد در صورت لزوم نمیتواند آنتیبیوتیک تراپی کند؟ 

فهرست
Call Now Buttonتماس