کوچک شدن آلت بعد از جراحی پروتز

پرسش و پاسخدسته بندی: پرسشکوچک شدن آلت بعد از جراحی پروتز
مسعود 3 سال قبل

سلام.  کوچک شدن آلت بعد از رادیکال پروستکتومی و گذاشتن پروتز آلت آیا درمان دارد؟ 

فهرست
Call Now Buttonتماس