کیست اپیدیدم

پرسش و پاسخدسته بندی: پرسشکیست اپیدیدم

درود  کیست رو لوله اپیدیدم چپ بیضه من 4 میل است ودرد هم دارد احساس سنگینی بیضه دارم رفته ام پیش اورولوگ در شهرستان میگه دست نزنیدچون مجرد هستید .
حاالا دردداردنمی تونم چشم پوشی کنم .
چکار کنم ؟؟؟

فهرست
Call Now Buttonتماس