آزواسپرمی

نجوا 4 سال قبل

سلام
من پنج ساله ازدواج کردم وبهردارنشدیم.دکتررفتیم برای اولین باریزد.گفت شوهرم اسپرمش صفره.آیااسپرم صفردرمان دارد.آیاامکان بارداری به روش طبیعی درمردان آزواسپرمی وجوددارد؟
دکارشوهرم براش عمل میکروتسه نوشته؟مانمیدونیم این عملوانجام بدیم یان .چون میخوام ازراه طبیعی اگه امکانش هست بارداربشیم.آیا اسپرم صفردرمان داره.مادکترمونوعوض کنیم؟؟

1 پاسخ
دکتر سلمان اسلامی عضو سایت 4 سال قبل

با سلام
اول لازم است آزمایشتون رو تکرار کنید.
در صورت تایید مجدد آزواسپرمیا در آزمایش جدید، احتمال بچه دار شدن به روش طبیعی خیلی کم است.
برای اظهار نظر لازم است معاینه شوید، با این حال احتمال خیلی زیاد نیاز دارید میکروتسه رو انجام بدهید.

فهرست
تماس با ما