بيماري تومور ويلمز

پرسش و پاسخدسته بندی: پرسشبيماري تومور ويلمز
علي پهلوان بخش 5 سال قبل

چند درصد از كودكان كه تومور ويلمز در يك كليه دارند خوب شدن ايا همه كودكان با يك كليه مشكل خاصي ندارن و سه اين كه با ٢٤ هفته شيمي درماني خوب ميشوند يا بازگشت دارد يا نه ببخشيد كه كمي پيچيد شد سوالهايم ممنون ميشوم جواب دهيد

1 پاسخ
5 سال قبل

با سلام.
وجود یک کلیه سالم برای کودک، با مشکلی همراه نخواهد بود.
در مورد عود تومور در کلیه مقابل، بستگی به میزان گسترش اولیه تومور و گرید پاتولوژی دارد.
با افزایش سن، احتمال عود تومور کاهش می یابد.

فهرست
تماس با ما