تفسیر عکس رنگی وسونوگرافی کودک پسر

پرسش و پاسخدسته بندی: پرسشتفسیر عکس رنگی وسونوگرافی کودک پسر
Sara 4 سال قبل

باسلام پسرم ۸سالشه بی اختیاری ادرار داشت بامراجعه به پزشک وبعد سونوگرافی متوجه شدم یک کلیه مشهوده..لطفا vcuj رابرام شفاف سازی کنید ایا مشکلی هست..حجم مثانه نرمال، جایگزینی طبیعی وحدودان صاف،رفلاکس وزیکوترال ماده حاجب دیده نشد،درکلیشهvodingنمای پیشابراه خلفی درحدبررسی وپیشابراه قدامی نرمال،دیورتیکول درجدارخلفی جانبی چپ مشهودست…درسونوگرافی انجام شده کلیه چپ ۴۱*۹۶میلیمنر اکوی کورتکس سینوس وضخامت طبیعیست کلیه راست دیده نشد..جدارمثانه صخامت طبیعی دوتاسه میلیمتر تریگون نامنظم انتهای حالب چپ مشاهده میشود ولی انتاای حالب راست قابل رویت نیست..درخلف مثانه تصویرتوبولری بطول۴۳وعرض۶تا۷میلیمترمشهودست که میتواندمربوط به حالب بلایندباشد ولی باتوجه به جهت ان بیشتربه نظرمیرسد که مربوط به مجرای وازدفران است..حجم مثانه پر۵۰سیسی ورزیدو مشهودنیست ولی تصویر توبولر بدون تغییر باقیمانده ست….قابل به ذکرست ازمایش خون وکشت ادرارهم مشکلی نداشته…پسرم درضمن شب ادراری دارد درطول شبانه روز اب زیاد میخوره وتعریق ازناحیه سرهم درخواب وبیداری داردوتعداد دفعات ادرارش گاهی زیاد میشه ازیکساعت تاسه ساعت…

1 پاسخ
دکتر سلمان اسلامی عضو سایت 4 سال قبل

با سلام
با توجه اهمیت موضوع، لازم است با مدارکشون جهت معاینه و ارزیابی به مرکز طبی اطفال تهران مراجعه کنید.

فهرست
Call Now Buttonتماس