دارو های ضد اسپاسم

پرسش و پاسخدسته بندی: پرسشدارو های ضد اسپاسم
مهدی 5 سال قبل

بازم ببخشید در مورد سوال قبلی در مورد داروی ضد اسپاسم 
باکلوفن یا متوکاربامول مناسبه ؟

1 پاسخ
5 سال قبل

با سلام.
باکلوفن رو مصرف کنند به خمراه مصرف روزانه قرص یوریناسین

فهرست
تماس با ما