دردوسوزش مجاری ادراری

پرسش و پاسخدردوسوزش مجاری ادراری
شبنم 5 سال قبل

من شهرستانم  امکانش نیست که حضوری مراجعه کنم حتما بایدحضوری باشه نمیشه راهنمایی کنید

فهرست
تماس با ما