درود ایا بیماریکه کلستومی دایمی داره و 58ساله و 15 ساله کلستومی هستم و سه لار جراحی هدروسل بیضه چپ انجام دادم که متاسفانه بهبودی حاصل نشده و هنوز 10 ساله هدروسل چپ دارم و سه بارم جراحی لوله گذاری کلیه به مثانه برای درمان هیدرو نفروض کلیه چپ ایا چنین بیماری میتونه جراحی پروترز قرارگیرم بعلت جراحی رکتوم که منجر به عدم اریکشن.؟ درود

پرسش و پاسخدرود ایا بیماریکه کلستومی دایمی داره و 58ساله و 15 ساله کلستومی هستم و سه لار جراحی هدروسل بیضه چپ انجام دادم که متاسفانه بهبودی حاصل نشده و هنوز 10 ساله هدروسل چپ دارم و سه بارم جراحی لوله گذاری کلیه به مثانه برای درمان هیدرو نفروض کلیه چپ ایا چنین بیماری میتونه جراحی پروترز قرارگیرم بعلت جراحی رکتوم که منجر به عدم اریکشن.؟ درود
1 پاسخ
دکتر سلمان اسلامی عضو سایت 4 سال قبل

با سلام.
بله، امکلن پذیر و قابل انجام است.

فهرست
تماس با ما