سلام وعرض ادب

پرسش و پاسخدسته بندی: پرسشسلام وعرض ادب
سارا 5 سال قبل

لطفا نظرتون درمورد سونوی پسرم بفرمایید.کلیه چپ ۹۶*۴۱میلیمتر اکوی کورتکی سینوی وضخامت کلیه چپ طبیعی است وکلیه راست رویت نشد.جدارمثانه دارای ضخامت طبیعی دوتاسه میلیمتر است .تریکون نامنظم است.انتهای حالب چپ مشاهده میشود ولی انتهای حالب راست قابل رویت نیست.درخلف مثانه تصویرتوبلری به طول ۴۳ درعرض۶تا۷ میلیمترمشهود است.که میتواندمربوط به حالب بلایند باشد.ولی باتوجه به جهت ان بیشتربه نظرمیرسد که مربوط به مجرای وازدفران است….حجم مثانه پر۵۰سی سی ورزیدونشهودنیست ولی تصویر مذکور بدون تغییرباقیمانده است.بررسی ازنظرانومالیهای مجرای مولرین توصیه میشود.

1 پاسخ
5 سال قبل

سلام مجدد
طبق این گزارش سونوگرافی، انجام اسکن هسته ای DMSA و همچنین عکس رنگی از مثانه (VCUG)الزامی است. 

فهرست
تماس با ما