سوند فولی

مهدی 5 سال قبل

سلام ایا میشه سوند فولی زد ولی بهش کیسه ادراری وصل نشه؟
هر چند مدت باید عوض شه ؟

1 پاسخ
5 سال قبل

با سلام.
میتوانید کیسه به سوند فولی وصل نکنید و انتهای آن را تا کرده و چسب بزنید و برای تخلیه ، بر اساس حجم مثانه و میزان آب مصرفی، بطور متوسط هر ۲ تا ۴ ساعت یکبار ، ادرار را تخلیه کنید و مجددا تا کرده و چسب برنید.

فهرست
تماس با ما