سوند فولی

محمد 5 سال قبل

سلام
سوند فولی حتما باید کیسه ادرار داشته باشه تا تخلیه بشه؟
روش منقطع نمیشه؟

1 پاسخ
5 سال قبل

سلام مجدد
استفاده از سوند فولی به روش منقطع ، هیچ منعی ندارد.
حتی میتوان سر سوند را بست و فرد با سوند و بدون کیسه ادراری ، به فعالیت روزمره خود ادامه دهد و هر ۴ ساعت یکبار، ادرار را از سوند  به صورت مستقیم تخلیه کند.

فهرست
تماس با ما