مشكل در مثانه وجود هوا و وجود اشغال در ادرار

پرسش و پاسخدسته بندی: پرسشمشكل در مثانه وجود هوا و وجود اشغال در ادرار
1 پاسخ
5 سال قبل

با سلام.
وجود هوا و ذرات ریز در ادرار، میتونه ناشی از عفونتهای بی هوازی در سیستم ادراری باشد و یا ناشی از فیستولهای سیستم ادراری با سیستم گوارشی و در زنان با سیستم تناسلی.
در هر حال مشکل مهمی است و نیازمند ارزیابی دقیق میباشد.

فهرست
تماس با ما