معافیت سربازی

پرسش و پاسخدسته بندی: پرسشمعافیت سربازی
armin 5 سال قبل

با سلام اسپرماتوسل بیضه در خدمت سربازی خدمات غیر رزمی میشود؟

1 پاسخ
5 سال قبل

با سلام
اسپرماتوسل معافیت از رزم دارد.

فهرست
تماس با ما