%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9%d9%88%d8%b3%d9%84

پرسش و پاسخ%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9%d9%88%d8%b3%d9%84
نن 4 سال قبل

 بعد از عمل واریکوسل بعد چند روز می توان به سرکار برم وفعالیت عادی مثل قدم زدن به تنهایی را شروع کنم؟ کارمند بانک هستم 

1 پاسخ
4 سال قبل

با سلام.
معمولا ظرف سه روز، میتوانید به فعالیت عادی برگردید.
البته توصیه شده تا دو هفته از ورزش سنگین و فعالیت جسمی سنگین اجتناب کنید.

فهرست
تماس با ما