پروتز بیضه

Jaber 4 سال قبل

سلام حداکثر زنان ماند  پروتز بیضه در بدن چقد میباشد

1 پاسخ
4 سال قبل

با سلام.
پروتز های بیضه ، بصورت مادام العمر است.
البته در صورت تعبیه جراحی صحیح.

فهرست
تماس با ما