%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1

پرسش و پاسخدسته بندی: پرسش%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1
محمد 3 سال قبل

آقای دکتر ارتباطی بین پروستاتیت مزمن و روده تحریک پذیر وجود داره؟

1 پاسخ
دکتر سلمان اسلامی عضو سایت 3 سال قبل

سلام.
بین سندرم مزمن درد لگنی و بیماری روده تحریک پذیر ارتباط وجود دارد.

فهرست
Call Now Buttonتماس