پروستات

جواد 4 سال قبل

چندین نوبت منی قهوه ای خارج شده است.درد ومشکل دیگری وجودندارد.سن ۴۵

1 پاسخ
4 سال قبل

با سلام
با توجه به سن شما، توصیه میشود حداقل یک نوبت سونوگرافی سیستم ادراری و پروستات و آزمایش ادرار و آزمایش PSA انجام دهید و یک نوبت معاینه شوید.
البته در اکثر غریب به اتفاق موارد، علت خطرناک ومهمی یافت نمیشود و این مشکل با گذشت زمان بر طرف میشود.

فهرست
تماس با ما