کلسیفیکاسیون بیضه

پرسش و پاسخدسته بندی: پرسشکلسیفیکاسیون بیضه
مازیار 4 سال قبل

سلام.ایا کلسیفیکاسیون بیضه با گذشت زمان بزرگتر میشوند؟ ودر نهایت بزرگی درمان چیست؟

1 پاسخ
4 سال قبل

با سلام.
صرف وجود کلسیفیکاسیون ، جای نگرانی ندارد.
در صورت وجود سابقه بیضه نزول نکرده  و یا سابقه تومور بیضه، مهم است. در غیر این صورت اهمیتی ندارد.

فهرست
تماس با ما