بیضه مثانه

DWQA Questionsدسته بندی: پرسشبیضه مثانه
معصومی 6 ماه قبل

سلام : بیضه مثانه من در فوتبال آسیب دیده به پزشک مراجعه نکردیم اما نظر به لمس و دید خودم یک از بیضه هایم بعد از حادثه که آسیب دیم خورد و نرم شده میشه بگین میتوانم از دارو استفاده کنم یا جراحی میشه . لطف چون از این قبال خلی به تشویش هستم .

فهرست
Call Now Buttonتماس