سلام آقای دکتر بنده خیلی زودارضاع میشم حتی وقتی هم ارضاع میشم بعد از چنددقیقه دوباره میتونم کارمو انجام بدم…. فقط خیلی زود ارضاع میشم چکار کنم چه قرصی استفاده کنم..

DWQA Questionsدسته بندی: پرسشسلام آقای دکتر بنده خیلی زودارضاع میشم حتی وقتی هم ارضاع میشم بعد از چنددقیقه دوباره میتونم کارمو انجام بدم…. فقط خیلی زود ارضاع میشم چکار کنم چه قرصی استفاده کنم..
فهرست
Call Now Buttonتماس