کوچک شدن آلت بعد از جراحی پروتز

DWQA Questionsدسته بندی: پرسشکوچک شدن آلت بعد از جراحی پروتز
مسعود 6 ماه قبل

سلام.  کوچک شدن آلت بعد از رادیکال پروستکتومی و گذاشتن پروتز آلت آیا درمان دارد؟ 

فهرست
Call Now Buttonتماس